Inschrijfformulier Keuzevakken 2015 -2016

 

Inschrijfformulier keuzevakken en workshops NKT Theaterschool seizoen 2015/2016

 

 

Naam ………………………………………………………………………………………………….

 

Adres ………………………………………………………………………………………………….

 

Postcode ………………………….

 

Plaats……………………………………

 

E mailadres……………………………………….

 

Tel.nummer ………………………………………  Leeftijd …… Huidige groep ………………………

 

 

Ik geef me op voor het keuzevak:                                          Mijn 2e keus is:

 

           

o    Musical Grease                                                                               o           Musical Grease

o   Goed Gesprek I                                                                               o           Goed Gesprek I

 

o Goed Gesprek II                                                                               o           Goed Gesprek II

 

o  Musical Highlights                                                                           o          Musical Highlights

o  Ballet Body Fitness                                                                          o           Ballet Body Fitness

 

o  Song and Dance                                                                                o          Song and Dance

 

 

 

Inleveren z.s.m. en uiterlijk tot 29 september 2015.

 

Er kunnen meerdere keuzevakken tegelijk gevolgd worden, mits deze niet op dezelfde dag en tijdstip vallen.

Het is verstandig om een 2e keus aan te kruisen. Stel dat jouw keuzevak niet doorgaat, de auditie niet gehaald of dat je bent uitgeloot, dan heb je nog een kans bij een ander keuzevak. Een tweede keus geldt alleen als de eerste keus niet doorgaat!

 

Ondergetekende machtigt de NKT Theaterschool om de kosten voor het keuzevak automatisch van mijn rekening af te schrijven.

 

Naam ouder/verzorger op wiens naam onderstaand rekeningnummer staat………………………………………………

 

IBAN rekeningnummer……………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger …………………………………………………………………………………………………

 

Datum ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum binnenkomst:

 

………………………