Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief NKT Theaterschool   2013-2014      
Jaargang 9 / nummer 29                                                       september 2013
 
Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van de NKT Theaterschool,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe theaterjaar 2013-2014. Er verschijnen er 4, omstreeks september, december, maart en juni 2014.
Wist u dat
 • Dat de nieuwsbrief op de website wordt geplaatst en niet meer aan de leerlingen wordt meegegeven. We melden wel aan de leerlingen dat er een nieuwsbrief is geplaatst.
 • Wij hebben natuurlijk een jaarplanning, waar o.a. de vakantieregeling 2013-2014 op staat. Deze staat vanaf 11 september as op de website.
 • Schoolregels
  Op onze school hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Deze hangen op diverse plekken in de school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt. Met behulp van deze regels doen wij ons best om een inspirerende en kleurrijke theateromgeving te scheppen.
 • Afmelden
  Indien een leerling onverhoopt niet in de gelegenheid is om de theaterles te volgen, stellen wij het op prijs indien een van de ouders uitsluitend op de dag zelf telefonisch een bericht van verhindering doorgeeft. Wij noteren dat en geven dat aan de docenten door.
 • Kledingvoorschriften
  Het is belangrijk dat de leerlingen de juiste kleding dragen tijdens de lessen. De kledingvoorschriften gelden voor alle lessen (dus ook tijdens de zangles wordt er balletkleding gedragen). Door het dragen van de juiste schoenen kunnen blessures zo veel mogelijk worden voorkomen en middels het dragen van de zgn. jazzpants of korte broeken kunnen de docenten goed zicht houden op de houding van het kind, waardoor we een foutieve houding zo snel mogelijk kunnen corrigeren. Balletschoentjes met gladde zolen, verkrijgbaar bij o.a. Scapino. Ook verplicht: oorbellen uit (veiligheid) en elastiekje om het haar vast te binden.
 • Communicatie
  In de hal van de school op de begane grond hangen en aantal prikborden. Hierop hangen wij informatie op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast hangen er ook mededelingen van huishoudelijke aard die van belang zijn om te weten.
  Werp er af en toe een blik op. Tevens geven wij de leerlingen wel eens een brief mee. Uit ervaring is gebleken dat deze brief in de tas wordt gestopt en thuis wordt vergeten. Wij verzoeken u daarom af en toe even in de tas van uw kind te kijken.
  Ook plaatsen wij alle brieven ook op de website. Dus bent u de brief even kwijt of wilt u dat nog eens nalezen…….. kijk op
  www.nkt.nl
  E mail:
  info@nkt.nl
  Telefoon 0299 434325
  Fax 0299 435297
 • De KIK weken
  De KIK (Kijk In de Keuken) week is een presentatie van de leerlingen voor de leerlingen in de week vóór de herfstvakantie. In de vóórlaatste week voor de kerstvakantie is deze KIK week ook weer een presentatie van en voor de leerlingen. En ….. ook voor de ouders. Hierover ontvangt u nog verder bericht.

 • Keuzevakken
  Ieder jaar bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan om een keuzevak te volgen. Over enkele dagen ontvangt uw kind de keuzevakkenkrant, waarin alle mogelijkheden worden opgesomd.
  De keuzevakken starten dit jaar al op eind september!

·         Vrijwilligers
We altijd opzoek zijn naar vrijwilligers die kunnen helpen met bijvoorbeeld decor bouwen, kostuums maken, klusjes in- en rond de school . Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact met ons op via  
info@nkt.nl t.a.v. mevrouw Saskia Bouman.
·         Het kantinerooster is nog niet rond. We missen nog een paar (groot)ouders die de kantine draaiende kunnen houden. Interessant voor u? Mail naar Liaottink@hotmail.com
 
·         Herinschrijven 2014-2015
Al heel vroeg maar voor 2014-2015 moet iedere leerling zich weer herinschrijven. We doen dat om het adressenbestand up to date te houden.
·         Van enkele ouders hebben we nog geen pasfoto en/of machtiging (zie website) ontvangen. Graag alsnog inleveren op het kantoor.
 
·         Docenten
·         Ronald Wolthuis, speldocent, vervangt voorlopig Henriëtte Ter Riet op de maandagavond, die in september haar baby verwacht. Henriette wordt op de woensdagmiddag vervangen door Jeannette Legger. (spel- mimedocent)
 
 
·         Medisch
Als uw zoon of dochter iets heeft dat zijn bewegingen tijdens de theaterlessen beperkt of dat er andere (medische) oorzaken zijn die beperkingen opleveren, is het voor ons prettig te weten. Wilt u in dat geval contact opnemen met het kantoor? Dan kunnen we afstemmen hoe we daar , met de docenten ook, mee omgaan.(mail naar:  info@nkt.nl)
 • Stichting NKT Theaterschool
  De Stichting NKT Theaterschool wordt geleid door een bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de waarnemend directeur; Fred Mulder en de artistiek leider; Jeroen Man.
  Onze Stichting ontvangt van de Gemeente Purmerend een jaarlijkse subsidie van ongeveer 5%. Dat betekent dus dat wij een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben.

 • Incassodata.
  Wilt U i.v.m. de inning van de lesgelden de incassodata goed in de gaten houden?
Deze zijn op of omstreeks : 1 oktober 2013, 1 januari 2014 en 1 april 2015.

 • Vragen…?
  Heeft u vragen over incasso of lesgelden? E mail naar: info@nkt.nl of een telefoontje naar Saskia Bouman op dinsdag of donderdag.
  Andere vragen? Stel deze aan de medewerkers op kantoor.

 • Openingstijden kantoor
  maandag: 15.00-19.00 uur.
  dinsdag: 10.00-20.00.00 uur.
  woensdag:12.00-20.00 uur.
  donderdag: 10.00-18.00 uur.
  vrijdag: 10.00-20.30 uur.
  Telefoon 0299-434325. Of een e-mail naar
  info@nkt.nl.

Wij hopen dat iedereen weer een geweldige tijd zal hebben op de NKT Theaterschool.
Purmerend, september 2013.
Saskia Bouman, medewerker financiën en inschrijvingen. Aanwezig op dinsdag en donderdag.
Jeroen Man, artistiek leider. Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Fred Mulder, directeur. Aanwezig op dinsdag en vrijdag.
Anita Werts, medewerker algemeen. Aanwezig op maandagmiddag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.