2 t/m 5

Durf, fantasie, expressie, creativiteit, concentratie, samenspel, houding en vooral: plezier!
Tijdens de NKT Kleuter en NKT Peuterlessen  krijgen de kinderen op een speelse manier een mix van toneel en dans. De kinderen maken kennis met musicaltheater vanuit hun eigen belevingswereld. Jonge kinderen hebben vaak al een groot inlevingsvermogen en veel energie.  Ze willen bewegen: rollen, draaien, zwaaien, dansen, kortom hun eigen bewegingsmogelijkheden ontdekken. We willen de kinderen stimuleren in het  ontwikkelen van hun fantasie, motoriek, expressie en muzikaliteit. Tegelijkertijd leren we over samenwerking en het vergroten van het zelfvertrouwen. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat je je veilig voelt binnen de groep en dat je met veel plezier de lessen volgt!

Inschrijvingsvoorwaarden NKT Peuter en NKT Kleuter 2017-2018

Voor de inschrijving wordt door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een volledig ingevuld inschrijf- en machtigingsformulier ingeleverd. Een recente portretfoto van de leerling op het inschrijfformulier is verplicht. Deze foto is bestemd voor intern gebruik en voor eventuele casting door derden.

Machtiging voor automatische afschrijving
De betaling van het lesgeld gebeurt uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso en wordt per maand, of in 1x afgeschreven. Het lesgeld bedraagt €261,- voor de hele cyclus. Indien uw kind later instroomt wordt er naar rato lesgeld berekend.

Annulering inschrijving en tussentijds vertrek
Voor de peuter en kleuterlessen geldt een aangepaste regeling inzake tussentijds vertrek: normaliter is de inschrijving bij het NKT voor het gehele schooljaar, maar voor de peuters en de kleuters geldt dat er in overleg met de docent tussentijds opgezegd kan worden, als de leerling om welke reden dan ook niet met plezier naar de lessen komt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Lestijden.
In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.  
Peuters (2 en 3 jaar) elke woensdag 10.15 – 11.00 uur
Kleuters (4 en 5 jaar) elke donderdag 15.00  – 15.45 uur en van 15.45 – 16.30 uur

Artistieke rechten
Soms maken we foto’s of filmpjes. Deze gebruiken we intern en voor de werving van nieuwe leerlingen (o.a. krant, folder, website en facebook).

Lesbezoek door ouders/verzorgers
Ouder(s)/verzorger(s) opa’s en oma’s van de kleuters mogen de eerste les van de leerling in overleg met de docent bijwonen. Bij de andere lessen wordt verwacht dat zij niet bij de les blijven, omdat onze ervaring leert dat de aanwezigheid van ouders / verzorgers de kinderen te veel afleidt. U wilt natuurlijk wél zien wat de kinderen allemaal leren, vandaar dat de laatste les of een presentatie of een kijk-les is, waarbij u van harte welkom bent.

Klachtenreglement
De meeste ouders en leerlingen zijn tevreden over de NKT Theaterschool. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt dan terecht bij de NKT Theaterschool. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Schoolvakanties 2017-2018
We volgen de vakanties van het openbaar basisonderwijs in Purmerend (regio Noord)
(onder voorbehoud):

 Herfstvakantie

21 oktober 2017

t/m  29 oktober 2017

Kerstvakantie

18 december 2017

t/m  7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

 24 februari 2018

t/m  4 maart 2018

Goede vrijdag,

Paasweekend

30 maart 2018

t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april

 

Meivakantie & Hemelvaart

28 april 2017

t/m 13 mei 2018

Pinksteren

20 en 21 mei 2018

 

Zomervakantie

Vanaf 15  juli 2018

 

 

 

 

Wij wensen de peuters en kleuters een fijne tijd toe op onze school!

 · NKT Theaterschool · Gedempte Singelgracht 16 · 1441 AP · Purmerend · tel. 0299 434325

· Rabobank Waterland en Omstreken NL83RABO0122807448 · info@nkt.nl · www.nkt.nl

· facebook/NKT Theaterschool