Groepsindeling

Bijna zeshonders leerlingen in de leeftijd 2 t/m 20 jaar krijgen wekelijks les in spel, dans, zang, Free style. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag volgens een rooster gegeven.
In de lessen wordt de fantasie van de leerling geprikkeld. De eigenheid, concentratie en contactuele eigenschappen worden ontwikkeld.
Hieronder wordt kort aangegeven wat bij de diverse lessen centraal staat.

De theaterschool is onderverdeeld in twee groepen:

  • De onderbouw (leerlingen die korter dan 3 jaar op school zitten)
  • De bovenbouw (leerlingen die langer dan 3 jaar op school zitten)

Bepalend voor in welke groep de leerling geplaatst wordt is de leeftijd die de leerling heeft op 1 september. 

DE ONDERBOUW

Groep A: 8 tot en met 9 jaar
2 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans en zang. Op maandag van 16.30-18.45 uur of woensdag van 14.30- 16.45 uur

Groep B: 10 tot en met 12 jaar (basisschool)
3 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans en zang . Op dinsdag van 16.30-19.45 uur.

Op woensdag van 17.00 - 20.15 uur

Groep C: 12 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs)
3 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans, zang en freestyle.Op vrijdag van 17.00-20.15 uur

DE BOVENBOUW (BB)
Deze leerlingen hebben minimaal 3 jaar lessen in de onderbouw gevolgd. Zij krijgen 3 uur les per week in de vakken: spel, dans, zang, en freestyle Op donderdag van 17.00-20.15 uur of zaterdag van 9.30-12.50 uur