Groepsindeling

Bijna zeshonders leerlingen in de leeftijd 2 t/m 20 jaar krijgen wekelijks les in spel, dans, zang, Free style. De lessen worden na schooltijd en op zaterdag volgens een rooster gegeven.
In de lessen wordt de fantasie van de leerling geprikkeld. De eigenheid, concentratie en contactuele eigenschappen worden ontwikkeld.
Hieronder wordt kort aangegeven wat bij de diverse lessen centraal staat.

De theaterschool is onderverdeeld in zes groepen:

  • NKT Peuters (2/3 jaar) 
  • NKT KLeuters (4/5 jaar)
  • Jong NKT (6/7)
  • De onderbouw (leerlingen die korter dan 3 jaar op school zitten)
  • De bovenbouw (leerlingen die langer dan 3 jaar op school zitten)
  • NVT (Nederlands Volwassen Theater ( 18+)

Bepalend voor in welke groep de leerling geplaatst wordt is de leeftijd die de leerling heeft op 1 september. 

NKT Peuters: 2 - 3 jaar , 45 min. les (dansexpressie) op woensdag van 10:15 tot 11:00 uur of van 11:00 tot 11:45 uur. 

NKT Kleuters: 4 - 5 jaar, 45 min. les (dansexpressie /spellesl) op donderdag van 15:00 tot 15:45 uur of van 15:45 tot 16:30 uur

JONG NKT: 6 - 7 jaar, twee keer 45 min. les (Wekelijks dansles, afgewisseld met spel- en zangles) op dinsdga van 16:30 tot 18:15 uur of op woensdag van 14:45 tot 16:30 uur. 

DE ONDERBOUW

Groep A: 8 tot en met 9 jaar
2 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans en zang. Op maandag van 16.30-18.45 uur of woensdag van 14.30- 16.45 uur

Groep B: 10 tot en met 12 jaar (basisschool)
3 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans en zang . Op dinsdag van 16.30-19.45 uur. Op woensdag van 17.00 - 20.15 uur

Groep C: 12 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs)
3 uur les, 1 dag per week in de vakken: spel, dans, zang en freestyle.Op vrijdag van 17.00-20.15 uur

DE BOVENBOUW (BB)
Deze leerlingen hebben minimaal 3 jaar lessen in de onderbouw gevolgd. Zij krijgen 3 uur les per week in de vakken: spel, dans, zang, en freestyle Op donderdag van 17.00-20.15 uur of zaterdag van 9.30-12.50 uur

NVT (Nederlands Volwassen Theater) : Woensdagavond van 20:15 uur tot 22.15 uur ( Spelles)