6 t/m 7

Jong NKT
 
Vanaf 6 jaar kun je meedoen met Jong NKT. Je krijgt een heel theaterseizoen les drie disciplines: zingen, dansen en acteren. De lessen zijn op de dinsdagmiddag van 16.30-18.15 uur of op woensdagmiddag van 14.45-16.30 uur. 
 
De lessen zijn gericht op het ontwikkelen van je eigen fantasie en creativiteit en je leert de grondregels van toneelspelen. Je leert improviseren, samenspelen en presenteren. Tijdens de danslessen werk je met verschillende moderne en jazz danstechnieken. Door middel van oefeningen en improvisatie maak je kennis met ritme, beweging en techniek. Dans helpt je om goed te kunnen bewegen zodat ook weer je beter leert toneelspelen. En natuurlijk wordt er volop samen gezongen! En ook bij Jong NKT geldt: motivatie en inzet zijn, samen met plezier in de lessen het allerbelangrijkst! 
 
Tijdens het schooljaar is er altijd een open les (je ouders, broertjes en zusjes mogen bij de les aanwezig zijn en misschien zelfs even meedoen). Het schooljaar wordt afgesloten met een eindejaar voorstelling.
 
Je mag altijd een gratis proefles volgen, neem daarvoor contact op (tijdens kantoortijden) met het NKT via 0299-434325, of stuur een mail naar info@nkt.nl. Je schrijft je per schooljaar in, maar als je in het lopende schooljaar instroomt, betaal je naar rato. 
 Schoolvakanties NKT 2017-2018

We volgen de vakanties van het openbaar basisonderwijs in Purmerend (regio Noord)

(onder voorbehoud):

 

Herfstvakantie

21 oktober 2017

t/m  29 oktober 2017

Kerstvakantie

18 december 2017

t/m  7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

 24 februari 2018

t/m  4 maart 2018

Goede vrijdag,

Paasweekend

30 maart 2018

t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april

 

Meivakantie & Hemelvaart

28 april 2017

t/m 13 mei 2018

Pinksteren

20 en 21 mei 2018

 

Zomervakantie

Vanaf 15  juli 2018

 

 

 

 

 

Het totaal aantal lesweken voor Jong NKT is 32 weken per schooljaar.De lesperiode start in september 2017. Het lesgeld bedraagt € 355,-. Als je later instroomt, wordt dat uiteraard verrekend.

Voor het inschrijven wordt door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een volledig ingevuld inschrijf-machtigingsformulier ingeleverd. Een recente pasfoto van de leerling op het inschrijfformulier is verplicht. Deze foto is bestemd voor intern gebruik en voor eventuele casting door derden. 

De betaling van het lesgeld gebeurt uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso en u kunt kiezen of u in een of 10 termijnen wilt betalen. De machtiging voor automatische afschrijving staat op het inschrijfformulier 2017-2018. Deze is te downloaden van deze website. Indien een door de theaterschool geïncasseerd bedrag niet afgeschreven kan worden van uw bankrekening, verzoeken wij u om zelf binnen een week het verschuldigde bedrag alsnog over te maken.

We wijzen u erop dat de leerling wordt ingeschreven voor de gehele lesperiode en dat bij tussentijds vertrek er geen restitutie van het lesgeld mogelijk is. (uitzonderingen worden door de directie beoordeeld.) 

  Betalingstermijnen:

1.     In een keer,  betaling in oktober 2017 -  €350,-(inclusief € 5,- korting)

2.     In tien termijnen van € 35,50,- Afgeschreven elke 25e van de maand, 1e termijn eind september 2017.

 
De belangrijkste schoolregels:

1.     Het volgen van de lessen op de NKT Theaterschool is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.We verwachten inzet en betrokkenheid tijdens de lessen.

2.     Van de leerlingen wordt verwacht bij de aanvang van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Indien de leerling verhinderd is, wordt dat op de betreffende lesdag vóór aanvang van de les door de ouder/verzorger telefonisch doorgegeven. Dit i.v.m. controle van de presentielijsten.

3.     Bij alle lessen draagt de leerling danskleding: jazzpants of legging, een T-shirt en jazz- of balletschoenen! Andere kleding is niet toegestaan. Lang haar dient met een elastiekje bij elkaar gehouden te worden.

4.     De schoolleiding kan bij ernstig afwijkend gedrag van een leerling, besluiten om de 
inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op 
restitutie van het schoolgeld.

Artistieke rechten  Van alle presentaties en uitvoeringen op de NKT Theaterschool, berusten de rechten bij het NKT. Er worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt op school. Deze gebruiken we intern en voor werving van nieuwe leerlingen (o.a. krant, folder, website en facebook).

 

Informatie voor ouders en leerlingen tijdens het schooljaar Op de theaterschool vinden tijdens het schooljaar bijzondere theateractiviteiten plaats. Ouders en leerlingen worden daarover schriftelijk en/of via de website/facebook over geïnformeerd. Informatie over workshops, voorstellingen e.d. wordt via de sociale media aan de leerlingen meegegeven. Zie ook de jaarplanning, volg ons op facebook en de website (www.nkt.nl).

Lesbezoek is niet wenselijk en dus mogelijk, afgezien van de speciale proeflessen, welke worden gehouden in mei. Ook hangen er op verschillende plaatsen prikborden in de school waar diverse informatie over bijzondere activiteiten op te vinden is. U bent van harte welkom om binnen te komen kijken.

 

Klachtenreglement Wat te doen als u niet tevreden bent?  De meeste ouders en leerlingen zijn heel tevreden over de NKT Theaterschool. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt dan akltijd even langskomen op het kantoor van de NKT Theaterschool. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen. Indien u liever telefonisch contact wil kunt u ons bellen op 0299-434325 of een mail sturen naar  info@nkt.nl

 

 Als u nog vragen heeft zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. 
· NKT Theaterschool · Gedempte Singelgracht 16 · 1441 AP · Purmerend · tel. 0299 434325 · Rabobank Waterland en Omstreken NL83RABO0122807448 · info@nkt.nl · www.nkt.nl ·facebook/NKT Theaterschool