Disciplines

Leerlingen tussen de 6 en 20 jaar krijg je wekelijks les in de volgende vakken:
SPEL
Leerlingen leren toneelspelen door middel van verschillende spelmethoden, opdrachten en improvisatie.
ZANG
Gericht op de stemontwikkeling, leren zingen; zowel in groepsverband als solo.
DANS
Leren bewegen en dansen in diverse dansstijlen (o.a. jazz, musical en modern, werelddans)
FreeStyle ( alleen de bovenbouw leerlingen)
Binnen deze les bieden we de leerlingen verschillende docenten aan, die voor een bepaalde tijd aan een bepaald project werken.

 

Iedere leerling krijgt naar gelang leeftijd en niveau, automatisch les in deze vakken. Het is niet mogelijk zelf een lesrooster samen te stellen.
Naast alle vaardigheden die er worden aangeleerd, is het belangrijk dat de leerlingen plezier aan de lessen beleven, hetgeen wordt aangemoedigd door de docent