Doelstelling NKT

 Het doel van de stichting NKT Theaterschool is in de statuten als volgt beschreven:

1. Het ontwikkelen en exploiteren van een multifunctioneel centrum op theatergebied; 
2. Het houden van een school voor theatervaardigheden ter ontwikkeling van de eigen identiteit van kinderen;
3. Het organiseren van gastcolleges en workshops ter ondersteuning van het vorenstaande;
4. Het maken en uitvoeren van eigen theaterproducties, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.