ANBI

Het Stichting NKT theaerschool is een ANBI , een Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Doordat de stichting een ANBI is, kunnen donateurs makkelijker geven, want: giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Zo kunnen onze donateurs bij opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor het NKT beteketn het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven af te dragen, waardoor alle doanties voor 100% bij het NKT terecht komen!

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen zelfs voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende). 
 
Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. 
 
De overheid verlangt dat via internet wordt gepubliceerd:
- naam van de stichting/vereniging 
-het fiscaal nummer 
-de contactgegevens
-de bestuurssamenstelling 
-het beleidsplan 
-het beloningsbeleid
-de doelstelling
-een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 
Deze informatie vindt u op de pagina 'over ons' op deze site.
Via de pagina van de belastingdienst kunnen donateurs hun mogelijke giftenaftrek berekenen.
 
 www.nkt.nl/0478_001.pdf