8 t/m 12

NKT Onderbouw

Als je 8 of 9 jaar bent, kom je bij het NKT in de onderbouwgroep A.
Je volgt les in spel, zang en dans. De lessen zijn op maandag van 16.30-18.45 uur of op woensdag van 14.30-16.45 uur.  Het lesgeld bedraagt €465 per schooljaar.

Ben je 10, 11 of 12 jaar? Dan kom je bij het NKT in de onderbouwgroep B.
Je krijgt les in spel, zang, dans op dinsdag van 16.30-19.45 uur of op woensdag van 17.00 tot 20:15 uur.

Het lesgeld bedraagt €552,- per schooljaar. 

Wil je een keer een proefles volgen? Dat kan! Neem contact op met het NKT via info@nkt.nl of bel ons op 0299-434325.

 

Inschrijvingsvoorwaarden NKT Theaterschool schooljaar 2017-2018

 

Hoe vindt de inschrijving plaats?

Voor de inschrijving 2017 -2018 wordt door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een volledig

ingevuld inschrijf- en machtigingsformulier ingeleverd.

Een recente pasfoto van de leerling op het inschrijfformulier is verplicht.

Deze foto is bestemd voor intern gebruik en voor eventuele casting door derden.

Als de leerling geplaatst wordt, geldt dit voor het schooljaar 2017-2018.

De lessen starten in de week van 18 september 2017. Er zijn 36 lesweken.

 

Kledingvoorschrift:
Kom in kleding waarin gemakkelijk bewogen kan worden: strakke trainingsbroek, jazzpants, t-shirt en (ballet)schoenen met gladde, suède zool. Geen rubberzolen.

 

 

Voor de zomervakantie wordt u schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de plaatsing.

Hierin staat welke groep en op welke dag de leerling geplaatst wordt.

De financiële verplichting voor het schooljaar 2017-2018 wordt door plaatsing van de leerling

geactiveerd.

 

Lesgeld 2017-2018

De bedragen gelden voor één schooljaar.

 

A-leerlingen (8 t/m 9-jarigen) 2 lesuren per week:     

1ste kind            € 465,-

2e kind e.v.       € 438,-

 

B, C en Bovenbouwleerlingen, (10 jaar en ouder) 3 lesuren per week

1ste kind            € 552,-

2e kind e.v.       € 525,-

 

Betaling van het lesgeld

De betaling van het lesgeld gebeurt uitsluitend via een machtiging voor automatische

Incasso. U kunt kiezen of u in een, of in tien termijnen wilt betalen.

 

 1 termijn:
 Omstreeks 30 september 2017 wordt het gehele bedrag min een korting van € 10,- geïnd.
 

Bij tien termijnen:

Vanaf september t/m juni wordt er zoals in onderstaande tabel maandelijks rond de 25e van elke maand geïncasseerd. Zorgt u voor voldoende saldo op uw rekening omstreeks deze tijd.

Let op!

Bij maandelijkse termijnen wordt er indien er meer dan 3 keer wordt gestorneerd over het gehele schooljaar 2017/2018 een administratieve bijdrage van € 10,-in rekening gebracht aan het einde van het seizoen. U wordt hierover vooraf        dan door ons geïnformeerd.

Dit in verband met de kosten die de bank hiervoor bij ons in rekening brengt.

 Tien termijnen

A-leerlingen

B, C en BB-leerlingen

 

1ste kind

2e kind e.v.

1ste kind

2e kind e.v.

 

€ 46,50

€ 43,80

€ 55,20

€ 52,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Annulering inschrijving en tussentijds vertrek.
De financiële verplichting voor het schooljaar 2017-2018 wordt door plaatsing geactiveerd.
Indien de leerling het schoolseizoen voortijdig wil beëindigen, zal het volledige bedrag aan lesgeld moeten worden voldaan.

( uitzonderingen worden door de directie beoordeeld).

 

 

Groepsindeling

A groepen bestaan uit leerlingen van 8 en 9 jaar. ( keuze op maandag of op woensdag)

B groepen bestaan uit leerlingen van 10 en 11 jaar ( keuze op dinsdag of woensdag)

C groepen bestaan uit leerlingen van 12 jaar en ouder die het voortgezet onderwijs volgen (vrijdag).

Bovenbouw (BB) groepen bestaan uit leerlingen die zich voor het 4e jaar of langer inschrijven.

 

Bepalend voor in welke groep de leerling geplaatst wordt, is de leeftijd die de leerling heeft op

1 september.

Lestijden

Maandag          A groepen van 16.30 – 18.45 uur

Dinsdag           B groepen van 16.30 – 19.45 uur.

Woensdag        A groepen van 14.30 – 16.45 uur

B groepen van 17.00 – 20.15 uur

Donderdag       Bovenbouw groepen van 17.00 - 20.15 uur.

Vrijdag             C  en BBM groep van 17.00 - 20.15 uur.

Zaterdag          Bovenbouw groepen van 9.30 - 12.45 uur.

 

 

 

De belangrijkste schoolregels

1.     Het volgen van de lessen op de NKT Theaterschool is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

We verwachten inzet en betrokkenheid tijdens de lessen.

2.     Van de leerlingen wordt verwacht bij de aanvang van de les in het lokaal aanwezig te zijn.

Indien de leerling verhinderd is, wordt dat op de betreffende lesdag vóór aanvang van de les door de ouder/verzorger telefonisch doorgegeven. Dit i.v.m. controle van de presentielijsten.

3.     Bij alle lessen draagt de leerling danskleding: jazzpants of legging, een T-shirt en jazz- of balletschoenen! Andere kleding is niet toegestaan.
Lang haar dient met een elastiekje bij elkaar gehouden te worden. Mobiele telefoon en sieraden (oorbellen) uit doen.
Kauwgom is uit den boze.

4.     Gelieve geen kostbare spullen mee naar de les te nemen. De NKT Theaterschool
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van persoonlijke bezittingen.

5.     Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de NKT Theaterschool tot 15 minuten
na afloop van de lessen. We verwachten dat de leerlingen binnen deze tijd opgehaald zijn.

6.     De schoolleiding kan bij ernstig afwijkend gedrag van een leerling, besluiten om de
inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op
restitutie van het schoolgeld.

 

 

 

 

 

Informatie voor ouders en leerlingen tijdens het schooljaar

Op de theaterschool vinden tijdens het schooljaar bijzondere theateractiviteiten plaats. Ouders en leerlingen worden daarover via de website/facebook geïnformeerd. Informatie over workshops, voorstellingen e.d. wordt ook via de mail/website/facebook verkondigd. Zie ook de jaarplanning op de website (www.nkt.nl).
Aanbevolen wordt om deze informatie goed te lezen en te bewaren. Ook hangen er op verschillende plaatsen prikborden in de school waar diverse informatie over bijzondere activiteiten op te vinden is. U bent van harte welkom om binnen te komen kijken.
Zie ook www.nkt.nl

 

 

 

Casting en audities

Regelmatig wordt door derden gevraagd of er leerlingen belangstelling hebben voor audities en

casting t.b.v. reclame, film- en theaterproducties. De NKT Theaterschool gaat zorgvuldig met deze verzoeken om en hanteert daarbij regels, waarbij het belang van de leerling centraal staat.

Indien een leerling gecast wordt dan wordt u daar persoonlijk over geïnformeerd.

 

 

 

Artistieke rechten

Van alle presentaties en uitvoeringen op de NKT Theaterschool, berusten de rechten bij de theaterschool.

Er worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt op school. Deze gebruiken we voor intern gebruik en voor de werving van nieuwe leerlingen (o.a. krant, folder, website en facebook).

 

 

 

Bezoek door ouders/verzorgers

Lesbezoek van derden is niet mogelijk, afgezien van de speciale open dagen en proeflessen, die in het voorjaar worden gehouden.

 

 

 

Klachtenreglement

Wat te doen als u niet tevreden bent?
De meeste ouders en leerlingen zijn tevreden over de NKT Theaterschool. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt dan terecht bij de NKT Theaterschool. We leggen graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig op het NKT.

Het klachtenreglement staat ook op onze website www.nkt.nl

Indien u liever telefonisch contact wil kunt u ons bellen op 0299-434325 of een mail sturen naar

 info@nkt.nl

 

 

 

 

Schoolvakanties NKT 2017-2018

We volgen de vakanties van het openbaar basisonderwijs in Purmerend (regio Noord)

(onder voorbehoud):

 

Herfstvakantie

21 oktober 2017

t/m  29 oktober 2017

Kerstvakantie

18 december 2017

t/m  7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

 24 februari 2018

t/m  4 maart 2018

Goede vrijdag,

Paasweekend

30 maart 2018

t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april

 

Meivakantie & Hemelvaart

28 april 2017

t/m 13 mei 2018

Pinksteren

20 en 21 mei 2018

 

Zomervakantie

Vanaf 15  juli 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen al onze leerlingen een kleurrijk en leerzaam theaterjaar toe op onze theaterschool!

 

Als u nog vragen heeft zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.
· NKT Theaterschool · Gedempte Singelgracht 16 · 1441 AP · Purmerend · tel. 0299 434325
· Rabobank Waterland en Omstreken NL83RAB00122807448 · info@nkt.nl · www.nkt.nl  
· facebook/NKT Theaterschool